24 stycznia 2019

Rekrutacja

Do Koła Willisa można dołączyć przez cały rok!

 

Wymagania rekrutacyjne

  • Bardzo duża chęć i motywacja do pracy naukowej!
  • Do końca semestru letniego roku akademickiego 2018/2019: złożenie artykułu do publikacji w czasopiśmie punktowanym MNiSW z listy B lub A LUB czynny udział w co najmniej 1 konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim.
  • W kolejnych latach: publikacja co najmniej 1 artykułu lub czynny udział w co najmniej 1 konferencji (wymogi j.w.) w ciągu roku.

 

Aby dokonać rekrutacji do Koła wystarczy, wykorzystując niżej zamieszczony formularz kontaktowy, przekazać nam następujące informacje o sobie:

  1. Kierunek i rok studiów.
  2. Osiągnięcia naukowe (publikacje w czasopismach, monografiach, zeszytach studenckich, wygłoszone referaty lub przedstawione postery na konferencjach naukowych, udział w projektach badawczych i inne).
  3. Średnia ocen za ostatni rok.
  4. Cel dołączenia do Koła (prosimy o opisanie w kilku zdaniach Twojego planowanego wkładu w życie Koła).

 

Decyzję o przyjęciu do Koła otrzymasz na swój adres e-mail.

 

Formularz kontaktowy